اخباریارانه | بیا تو تک سایت تــــک

چرا یارانه خرداد 94 امروز واریز نشد ؟

Subsidies-bia2tak.ir

زمان جدید واریز یارانه خرداد 94 مشخص شد

باز هم سناریو تاخیر در واریز یارانه ها ، چرا یارانه خرداد ماه در روز جمعه 22 خرداد 94 واریز نشد ؟ (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

كون زن داداش,چرا یارانه شهریور 94واریز نشد,چرا یارانه شهریور 94واریز نشده,چرايارانه شهريور واريزنشد,چرایارانه ام واریز نشده,یارانه شهریور94 چرا واریز نشد,یارانه ما واریز نشده,یارانه ما چرا واریز نشد