بازی گوسفندان بازیگوش | بیا تو تک سایت تــــک

پرتاب توپ گوسفند بازیگوش

بازدید: 89 نمایش

بازی توپ های رنگی گوسفندیک بازی جالب-در این بازی 3 گوی قرمز سفید و سبز وجود دارد.شما باید آنهارا به سمت گرگها با همان رنگ پرتاب کنید.مثلآ گوی آبی را باید به سمت گرگ آبی پرتاب کنید تا کشته شود.توسط کلیدهای A S D رنگها تغییر می کند برای پرتاب گوی موس خود را در جهت گرگها قرار داده و دکمه چپ موس را یکبار کلیک کنید تا گوی پرتاب شود (بیشتر…)