خواص آیت الکرسی | بیا تو تک سایت تــــک

خواص بی نهایت آیت الکرسی

بازدید: 1,091 نمایش

Ayatollah-Alkrsy3

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸ و ۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶ – ۲۷ آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کند همگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود. (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید آیت الکرسی اهل سنت,خواصايتکرسي,آیت الکرسی اهل سنت,خواندن ایت الکرسی ازدیداهل ستت,فضیلت ایت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید آیت,خواص خواندن آیة الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید خواندن ایت الکرسی مغربی,فضیلت آیة الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,آیت الکرسی pdf,ایت الکرسی در اهل سنت,خواندن ایت الکرسی در اهل سنت,دانلود آیتول کرسی از دیدگاه اهل سنت,خواص و فضیلت سوره آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,خواندن آیت الکرسی اهل سنت,فضایل پ فواید ابت الکرسی از دید اهل سنت,فوايدآية الكرسي رابنويسيد,فواید آیت الکرسی از نظر اهل سنت,آیه الکرسی سنت,فواید ایت الکرسی اهل تسنن,فواید ایه الکرسی نزد اهل سنت,فوایدایه الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,فوایو ایت الکرسی ازنظر احل تسنن,خواص ایت کرسی اهل سنت,آیت الکرسی درنظر اهل سنت,آیه الکرسی فوایدازدید اهل سنت,از اهل سنت فضیلت ایت الکرسی,اهل سنت آیت الکرسی,اهل سنت آیه الکرسی,اهل سنت و ایت ااکرسی,اهل سنت وایت الکرسی,اهلسنت ايةالكرسي,ایت الکرسی ازدیداهل سنت,ایت الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,ایت الکرسی اهل سنت,ایه الکرسی اهل سنت,خواص آیة الکرسی از دیدگاه اهل تسنن,خواص آیت الکرسی مغربی,خواص آیه الکرسی از نظر اهل سنت,خواص ايت الكرسي مغربي,خواص ایت الکزسی اهل سنت,آیة الکرسی اهل سنت