خواص اية الكرسي الروحانية | بیا تو تک سایت تــــک

خواص بی نهایت آیت الکرسی

بازدید: 946 نمایش

Ayatollah-Alkrsy3

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸ و ۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶ – ۲۷ آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کند همگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود. (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید آیت الکرسی اهل سنت,خواصايتکرسي,آیت الکرسی اهل سنت,خواندن ایت الکرسی ازدیداهل ستت,خواص خواندن آیة الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فضیلت آیة الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,فضیلت ایت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید آیت,آیت الکرسی pdf,فواید خواندن ایت الکرسی مغربی,فواید آیت الکرسی از نظر اهل سنت,خواندن آیت الکرسی اهل سنت,فوایدایه الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواندن ایت الکرسی در اهل سنت,دانلود آیتول کرسی از دیدگاه اهل سنت,فضایل پ فواید ابت الکرسی از دید اهل سنت,فواید ایه الکرسی نزد اهل سنت,فوايدآية الكرسي رابنويسيد,فواید ایت الکرسی اهل تسنن,آیة الکرسی اهل سنت,خواص ایت کرسی اهل سنت,آیت الکرسی درنظر اهل سنت,آیه الکرسی سنت,آیه الکرسی فوایدازدید اهل سنت,از اهل سنت فضیلت ایت الکرسی,اهل سنت آیه الکرسی,اهل سنت و ایت ااکرسی,اهل سنت وایت الکرسی,اهلسنت ايةالكرسي,ایت الکرسی ازدیداهل سنت,ایت الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,ایت الکرسی اهل سنت,خواص آیة الکرسی از دیدگاه اهل تسنن,خواص آیت الکرسی مغربی,خواص آیه الکرسی از نظر اهل سنت,خواص ایت الکزسی اهل سنت,فوایو ایت الکرسی ازنظر احل تسنن