خواص سوره ی آیت الکرسی | بیا تو تک سایت تــــک

خواص بی نهایت آیت الکرسی

بازدید: 712 نمایش

Ayatollah-Alkrsy3

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸ و ۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶ – ۲۷ آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کند همگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود. (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

خواصايتکرسي,فواید آیت الکرسی اهل سنت,آیت الکرسی اهل سنت,خواندن ایت الکرسی ازدیداهل ستت,آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فضیلت آیة الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,فواید آیت,خواص خواندن آیة الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فوايدآية الكرسي رابنويسيد,فواید ایه الکرسی نزد اهل سنت,فوایدایه الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواص ایت الکزسی اهل سنت,آیه الکرسی سنت,آیه الکرسی فوایدازدید اهل سنت,اهل سنت آیه الکرسی,اهل سنت و ایت ااکرسی,اهل سنت وایت الکرسی,ایت الکرسی ازدیداهل سنت,ایت الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواص آیة الکرسی از دیدگاه اهل تسنن,فوایو ایت الکرسی ازنظر احل تسنن