سوره ي ايت الكرسي | بیا تو تک سایت تــــک

خواص بی نهایت آیت الکرسی

بازدید: 660 نمایش

Ayatollah-Alkrsy3

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸ و ۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶ – ۲۷ آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کند همگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود. (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

خواصايتکرسي,آیت الکرسی اهل سنت,فضیلت آیة الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواص خواندن آیة الکرسی از دیدگاه اهل سنت,آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فوایدایه الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,فواید ایه الکرسی نزد اهل سنت,فواید آیت,فوايدآية الكرسي رابنويسيد,خواص ایت الکزسی اهل سنت,خواص آیة الکرسی از دیدگاه اهل تسنن,ایت الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,اهل سنت وایت الکرسی,اهل سنت و ایت ااکرسی,اهل سنت آیه الکرسی,آیه الکرسی سنت,فوایو ایت الکرسی ازنظر احل تسنن