علت خود ارضايي مردان | بیا تو تک سایت تــــک

علت خود ارضایی مردان متاهل

Arzayy-bia2tak.ir

ممکن است یکی از مهمترین دلایل خود ارضایی مردان متاهل همین عامل باشد که همسر آنها حاضر نمی شوند برخی از اعمالی که آن مرد در لیست فانتزی جنسی خود قرار داده است را انجام دهد در اینصورت شاید آن مرد از نظر جسمی ارضاء شود اما از نظر روانی و ذهنی نیاز وی تامین نشده لذا با تصویر سازی و قدرت تجسم به آن نقطه دست میاید . (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

سا ت جندهها,عکس سينه و ممه,نمایش خود ارضایی مرد