عکس های بازی ماجرای تخم مرغ بازیگوش | بیا تو تک سایت تــــک

بازی پرتاب تخم مرغ در زمستانیک بازی ماجرایی جالب- با پرتاب تخم مرغ  و هدایت کردن آن به طرف چوب و برخوردن آن با چوب، نردبان ظاهر می شود که باید خود را به سمت نردبان پرتاب کنید تا از نردبان بالا برود. (برای پرتاب تخم مرغ نشانگر ماوس را روی تخم مرغ قرار دهید و به وسیله نگه داشتن کلید و حرکت دادن ماوس جهت پرتاب و قدرت پرتاب را مشخص نمایید.)

(بیشتر…)