فواید آیت الکرسی بعد از نماز | بیا تو تک سایت تــــک

خواص بی نهایت آیت الکرسی

بازدید: 797 نمایش

Ayatollah-Alkrsy3

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸ و ۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶ – ۲۷ آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کند همگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود. (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید آیت الکرسی اهل سنت,خواصايتکرسي,آیت الکرسی اهل سنت,خواندن ایت الکرسی ازدیداهل ستت,فضیلت آیة الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,فضیلت ایت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید آیت,فواید خواندن ایت الکرسی مغربی,خواص خواندن آیة الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید ایت الکرسی اهل تسنن,فوايدآية الكرسي رابنويسيد,فواید ایه الکرسی نزد اهل سنت,فضایل پ فواید ابت الکرسی از دید اهل سنت,دانلود آیتول کرسی از دیدگاه اهل سنت,فوایدایه الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواندن آیت الکرسی اهل سنت,آیة الکرسی اهل سنت,آیت الکرسی pdf,آیه الکرسی سنت,آیه الکرسی فوایدازدید اهل سنت,اهل سنت آیه الکرسی,اهل سنت و ایت ااکرسی,اهل سنت وایت الکرسی,ایت الکرسی ازدیداهل سنت,ایت الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواص آیة الکرسی از دیدگاه اهل تسنن,خواص آیت الکرسی مغربی,خواص آیه الکرسی از نظر اهل سنت,خواص ایت الکزسی اهل سنت,فوایو ایت الکرسی ازنظر احل تسنن