فواید قرائت آیت الکرسی | بیا تو تک سایت تــــک

خواص بی نهایت آیت الکرسی

بازدید: 1,117 نمایش

Ayatollah-Alkrsy3

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸ و ۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶ – ۲۷ آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کند همگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود. (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید آیت الکرسی اهل سنت,آیت الکرسی اهل سنت,خواصايتکرسي,خواص و فضیلت سوره آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,خواندن ایت الکرسی ازدیداهل ستت,فضیلت آیة الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,فضیلت سوره آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید آیت,خواص خواندن آیة الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید خواندن ایت الکرسی مغربی,فضیلت ایت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,آیت الکرسی pdf,خواندن ایت الکرسی در اهل سنت,ایه الکرسی اهل سنت,دانلود آیتول کرسی از دیدگاه اهل سنت,خواندن آیت الکرسی اهل سنت,فضایل پ فواید ابت الکرسی از دید اهل سنت,فوايدآية الكرسي رابنويسيد,فواید آیت الکرسی از نظر اهل سنت,آیه الکرسی سنت,فواید ایت الکرسی اهل تسنن,فواید ایه الکرسی نزد اهل سنت,فوایدایه الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,فوایو ایت الکرسی ازنظر احل تسنن,خواص ایت کرسی اهل سنت,اهلسنت ايةالكرسي,اهل سنت وایت الکرسی,اهل سنت و ایت ااکرسی,اهل سنت آیه الکرسی,اهل سنت آیت الکرسی,از اهل سنت فضیلت ایت الکرسی,آیه الکرسی فوایدازدید اهل سنت,آیت الکرسی درنظر اهل سنت,ایت الکرسی ازدیداهل سنت,ایت الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواص ایت الکزسی اهل سنت,خواص ايت الكرسي مغربي,خواص آیه الکرسی از نظر اهل سنت,خواص آیت الکرسی مغربی,خواص آیة الکرسی از دیدگاه اهل تسنن,با خواندن سوره خداوند ملکی بهما میبخشد,ایت الکرسی در اهل سنت,ایت الکرسی اهل سنت,آیة الکرسی اهل سنت