متن سوره ی آیت الکرسی | بیا تو تک سایت تــــک

خواص بی نهایت آیت الکرسی

بازدید: 772 نمایش

Ayatollah-Alkrsy3

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸ و ۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶ – ۲۷ آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کند همگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود. (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

فواید آیت الکرسی اهل سنت,آیت الکرسی از دیدگاه اهل سنت,خواصايتکرسي,آیت الکرسی اهل سنت,خواندن ایت الکرسی ازدیداهل ستت,خواص خواندن آیة الکرسی از دیدگاه اهل سنت,فواید آیت,فضیلت آیة الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواندن آیت الکرسی اهل سنت,فوايدآية الكرسي رابنويسيد,فواید ایت الکرسی اهل تسنن,فواید ایه الکرسی نزد اهل سنت,فوایدایه الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,آیت الکرسی pdf,آیه الکرسی سنت,آیه الکرسی فوایدازدید اهل سنت,اهل سنت آیه الکرسی,اهل سنت و ایت ااکرسی,اهل سنت وایت الکرسی,ایت الکرسی ازدیداهل سنت,ایت الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواص آیة الکرسی از دیدگاه اهل تسنن,خواص ایت الکزسی اهل سنت,فوایو ایت الکرسی ازنظر احل تسنن