پیامدهای روحی روانی بیماری ایدز | بیا تو تک سایت تــــک

آیا ایدز درمان دارد یا خیر ؟

آیا ایدز درمان دارد یا خیر ؟

بیماری ایدز و مشکلات روحی و روانی آن
افرادی که به عارضه اچ آوی مثبت مبتلا هستند از لحاظ روحی فشار زیادی را متحمل می شوند و شرایط روحی دشورای را سپری می کنند و بسیار آسیب پذیر هستند آن ها به خاطر رفتار بد جامعه و اطرافیان ممکن است این موضوع را پنهان کنند. (بیشتر…)