سوره ی آیه الکرسی | بیا تو تک سایت تــــک

خواص بی نهایت آیت الکرسی

بازدید: 620 نمایش

Ayatollah-Alkrsy3

رسول اکرم (صلی الله علیه وآله) فرمود: چون خدای متعال خواست سوره ی حمد و آیه های شهدالله (۱۸ و ۱۹ آل عمران) و قل اللهم (۲۶ – ۲۷ آل عمران) و سوره توحید و آیه الکرسی را به زمین نازل کند همگی به عرش الهی چنگ زدند در حالی که بین آن ها و خداوند حجابی نبود. (بیشتر…)

www.bia2tak.ir

خواصايتکرسي,آیت الکرسی اهل سنت,اهل سنت آیه الکرسی,ایت الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,خواص آیة الکرسی از دیدگاه اهل تسنن,آیه الکرسی سنت,فوايدآية الكرسي رابنويسيد,فواید آیت,فواید ایه الکرسی نزد اهل سنت,فوایدایه الکرسی ازدیدگاه اهل سنت,فوایو ایت الکرسی ازنظر احل تسنن